top of page

KONDISYON & KONDISYON

Byenveni nan sitwèb QCC Care Primary Care Services. Sèvi ak sit entènèt nou an vle di akò ou ak Tèm ak Kondisyon ki endike anba a. Tanpri li yo ak anpil atansyon anvan ou sèvi ak sit entènèt la.

 

MODIFIKASYON KONDISYON POU ITILIZ SA YO

QCC Care rezève dwa pou chanje tèm, kondisyon, ak avi sa yo sou sitwèb QCC Care yo ofri, ki gen ladan men pa limite a chaj ki asosye ak itilizasyon sit entènèt QCC Care, nenpòt ki lè epi san avètisman. Si w kontinye sèvi ak sitwèb QCC Care la, sa reprezante yon akò ak tout tèm, kondisyon ak avi sa yo.

 

Lyen ki mennen nan sit twazyèm pati

Sit wèb QCC Care ka genyen lyen ki mennen nan lòt sitwèb ("Linked Sites"). Sit ki lye yo pa anba kontwòl QCC Care epi nou pa responsab pou sa ki nan nenpòt sit ki lye, ki gen ladan san limitasyon nenpòt lyen ki genyen nan yon sit ki lye, oswa nenpòt chanjman oswa mizajou nan yon sit ki lye.

 

PA ITILIZASYON ILLEGAL OSWA ENTÈDI

Kòm yon kondisyon pou w sèvi ak sitwèb QCC Care la, ou garanti QCC Care ou pa pral sèvi ak sitwèb QCC Care pou okenn rezon ki ilegal oswa entèdi pa tèm, kondisyon, ak avi sa yo.

 

ITILIZE SÈVIS KOMINIKASYON

Sitwèb QCC Care ka genyen sèvis tablo afichaj, zòn chat, gwoup nouvèl, fowòm, kominote, paj wèb pèsonèl, kalandriye, ak/oswa lòt mesaj oswa enstalasyon kominikasyon ki fèt pou pèmèt ou kominike ak piblik la an jeneral oswa avèk yon gwoup ( kolektivman, "Sèvis Kominikasyon"). Ou dakò pou itilize Sèvis Kominikasyon yo sèlman pou poste, voye ak resevwa mesaj ak materyèl ki apwopriye ak ki gen rapò ak Sèvis Kominikasyon an patikilye.

 

DISCLAIMER RESPONSABILITE

Enfòmasyon, lojisyèl, pwodwi, ak sèvis ki enkli nan oswa ki disponib atravè sitwèb QCC Care la ka gen ladan inexactitudes oswa erè tipografik. Chanjman yo ajoute detanzantan nan enfòmasyon ki nan la a. QCC Care ak/oswa founisè li yo ka fè amelyorasyon ak/oswa chanjman nan sit wèb QCC Care la nenpòt ki lè. Konsèy yo resevwa atravè sitwèb QCC Care la pa ta dwe konte sou desizyon pèsonèl, medikal, legal oswa finansye.

 

AVI DWA DWA AK MAK

Tout sa ki nan sitwèb QCC Care la gen dwadotè pa QCC Care, patnè li yo, kontribitè oswa lòt twazyèm pati. Tout dwa rezève.

 

MAK

Non konpayi aktyèl yo ak pwodwi yo mansyone isit la ka mak komèsyal pwopriyetè respektif yo. Nenpòt dwa ki pa ekspreseman akòde isit layo rezève.

 

AVI

Tanpri voye tout kesyon ak kòmantè konsènan Tèm ak Kondisyon sa yo bay info@qcccare.com.

 

Dènye Mizajou: 10 jen 2023

bottom of page