top of page

Liv sou Entènèt

Asian young woman caregiver nurse talking with grandmother sitting on sofa in living room

Nan QCC, nou konprann ke enkyetid sante inatandi ka leve nenpòt ki lè, epi nou la pou ede. Sèvis Vizit Epizod nou yo bay swen aksesib, rapid lè ou bezwen li plis, ede ou retounen sou pye ou pi vit posib.

Atansyon Imedya pou enkyetid Sante inatandi

Ekip founisè devwe nou an pare pou ede w ak sèvis swen sante imedyat ak efikas pandan maladi inatandi, blesi minè, oswa toudenkou maladi kwonik. Nou vize pou bay dyagnostik rapid ak tretman pou soulaje malèz ou ak sipòte rekiperasyon ou.

 

Founisè ki fè konfyans

Si w ap fè fas ak yon lafyèv toudenkou, yon cheviy lukse, oswa yon gratèl inatandi, ou ka fè konfyans founisè ki gen eksperyans nan QCC yo bay bon swen pou bezwen ou yo. Ekip nou an ap travay avèk dilijans pou evalye kondisyon w rapid epi avèk presizyon, bay plan tretman pèsonalize pou jere sentòm ou yo epi adrese kòz rasin pwoblèm sante w.

Swen pratik ak aksesib

Nou konprann ke pwoblèm sante toudenkou ka deranje lavi chak jou ou, epi nou fè efò pou fè sèvis nou yo pi pratik ke posib. Avèk QCC, ou gen opsyon pou pran yon randevou menm jou pandan lè travay nou yo, sa ki fè li pi fasil pou ou resevwa swen ou bezwen lè ou bezwen li.

Edikasyon Vizit Epizod

Nan QCC, nou kwè nan otorize pasyan nou yo atravè edikasyon. Founisè nou yo pran tan pou eksplike kondisyon ou, opsyon tretman ki disponib, ak nenpòt mezi prevansyon ou ka pran alavni. Nou asire ou konprann tout aspè swen ou yo, sa ki pèmèt ou pran desizyon enfòme sou sante ou.

 

Nan moman inatandi lavi a, konte sou sèvis Vizit Epizod QCC a pou bay swen rapid e konplè ou bezwen an. Kontakte nou jodi a pou w aprann plis sou sèvis swen epizod nou yo oswa pou w planifye yon vizit. Kite QCC vin patnè ou fè konfyans nan navige vwayaj sante ou, menm lè li pran yon vire inatandi.

bottom of page