top of page

Asirans Aksepte

Mèsi paske w konsidere nou pou bezwen swen sante w yo. Nou konprann ke asirans se yon aspè enpòtan nan swen sante pou anpil moun, se poutèt sa nou angaje nan elaji lis asirans aksepte nou an. Depi kounye a, nou aksepte plan asirans sa yo:

  • Medicare 

  • Medicaid 

  • Cigna

  • United Healthcare

  • BlueCross BlueShield 

  • Aetna

N ap kontinye travay sou bati patenarya ak lòt gwo founisè asirans pou elaji kouvèti sèvis nou an. Si founisè asirans ou a pa nan lis isit la, oswa si ou gen kesyon espesifik konsènan kouvèti asirans ou an, tanpri pa ezite Kontakte nou pou plis enfòmasyon.

medicare
aetna
bluecross blueshied
United Heathcare
Cigna
Medicaid
bottom of page