top of page

Liv sou Entènèt

Anonse Nouvo Port Pasyan Nou anal

Nou kontan anpil pou nou revele nouvo Pòtal Pasyan nou an, ki fèt pou ofri w yon eksperyans swen sante san pwoblèm. Fèt ak teknoloji dènye kri ak mezi sekirite sevè, nou pran angajman pou pwoteje enfòmasyon sante pèsonèl ou.

Kijan pou w kòmanse

 1. Apre wLè w envite w nan Portal Pasyan an, w ap resevwa yon envitasyon imèl.

 2. Klike souKòmanse bouton nan imel la. Sa a pral louvri paj "Kreye Kont".

 3. Kreye yon modpas epi antre Dat Nesans ou.

 4. Klike souKreye kont. Y ap redireksyon w sou tablodbò w sou Pòtal Pasyan an.

Ki jan yo konekte

 1. Louvri portal.kareo.com nan navigatè entènèt ou oswa klike sou "Portal Login" bouton an above.

 2. Antre imel ou ak modpas ou.

 3. Klike souEnskri pou jwenn aksè nan tablodbò ou a.

Karakteristik

Pòtal Pasyan an se yon platfòm pratik kote ou kapab:

 • Revize Pwoblèm Sante: Kenbe tras de kondisyon medikal ou yo.

 • Tcheke alèji: Aksede yon lis alèji ou konnen.

 • Jere Medikaman: Gade preskripsyon ou yo ak preskripsyon ki sot pase yo.

 • Gade rezilta eLab: Tcheke rezilta laboratwa ou yo le pli vit ke yo disponib.

 • Siveye Vitals: Aksede dosye sou siy vital ou yo.

 • Plan Tretman Pataje: Kowòdone swen ak founisè swen sante ou yo.

 • Fè peman sou entènèt: Peye bil ou securely sou entènèt.

 • Voye mesaj an sekirite: Kominike dirèkteman ak founisè swen sante ou yo.

 • Aksè envite: Otorize lòt moun wè kont ou an non ou.

Bezwen èd?

Pou jwenn enstriksyon etap pa etap sou fason pou navige nan Portal Pasyan an, klike souisit la

bottom of page