top of page

Liv sou Entènèt

African American doctor listening to heart and lungs of Asian patient

Nan QCC, nou ofri konplè Egzamen Fizik anyèl ak espò pou asire w ke ou nan pi gwo sante pou aktivite chak jou ou ak efò espòtif. Founisè kalifye nou yo fè evalyasyon apwofondi, ba ou asirans ak enfòmasyon ou bezwen pou mennen yon vi aktif e an sante.

Egzamen Fizik Anyèl

Fizik anyèl yo se yon pati esansyèl nan swen prevantif. Yo bay yon opòtinite pou revize sante jeneral ou, trape pwoblèm potansyèl byen bonè, epi kenbe kondisyon sante ki egziste deja byen jere. Founisè nou yo pral evalye divès aspè nan sante ou, tankou istwa medikal ou, siy vital, kondisyon fizik, ak fòm. Nou ka fè oswa fè aranjman pou tès espesifik tou depann de laj ou, sèks, ak faktè risk.

 

Espò Egzamen Fizik

Anvan w patisipe nan yon nouvo sezon espò, egzamen fizik espò yo enpòtan anpil pou asire w ke ou anfòm fizikman epi ou kapab fè pi byen ou. Founisè nou yo pral evalye sante jeneral ou, nivo kondisyon fizik ou, ak risk pou w blese, konsantre sou zòn nan kò a ki pi fasil pou blesi ki gen rapò ak espò. Nou pral bay tou konsèy sou prevansyon aksidan ak pèfòmans optimal.

Founisè ki fè konfyans

Founisè nou yo nan QCC angaje yo nan bon jan egzamen bon jan kalite. Nou apresye sante w ak sekirite w, pou nou ba w yon evalyasyon konplè epi detaye sou kondisyon fizik ou. Ou ka fè nou konfyans pou gide w nan pran desizyon enfòme sou sante w ak patisipasyon nan espò.

Edikasyon ak oryantasyon

Nou kwè nan enpòtans edikasyon pasyan yo. Founisè nou yo pral eksplike rezilta egzamen fizik ou yo klèman, sa ki pèmèt ou konprann sante ou pi byen. Nou pral tou bay konsèy sou kenbe ak amelyore sante ou, soti nan konsèy dyetetik nan rekòmandasyon fè egzèsis.

Swen pratik ak aksesib

Nou konprann ke lavi a okipe. Nan QCC, nou rann li fasil pou w jwenn egzamen fizik anyèl oswa espò ou ak opsyon orè fleksib, asire ke swen prevantif adapte nan lavi ou, pa nan lòt fason alantou.

Pran chaj sante w jodi a ak Egzamen Fizik Anyèl ak Espò QCC yo. Kontakte nou pou w pran yon randevou pou egzamen w lan epi fè eksperyans swen konplè nou an ki konsantre sou pasyan an. Vwayaj ou nan direksyon pou pi bon sante ak pèfòmans optimal kòmanse isit la.

bottom of page