top of page

Liv sou Entènèt

Rankontre founisè ou yo

Saina Cadet Provider Picture

Saina Cadet, MSN, APRN, AGNP-C

Ki demontre yon angajman pwofon anvè kominote sante a nan Quick Clever Care Inc, founisè nou an ofri 15 ane konesans ak pasyon pwofon pou swen pasyan yo. Yon diplome estime nan University of Rhode Island, li pwofite anpil konesans akademik li, makonnen ak pwofon senpati, bay swen pèsonalize. Eksperyans laj li kòm yon enfimyè pratikan, k ap travay ak tou de pasyan adilt ak pasyan jeryatrik, te pwouve anpil valè. Se atravè eksperyans sa a ke li te rive jwenn estati ekspè nan domèn li. Plis pase adrese pwoblèm sante imedya, li dedye a ankouraje relasyon dirab ki enspire ak sipòte vwayaj byennèt pasyan yo. Li pèsonnifye devouman QCC a, ak antouzyasm pare pou ede nan vwayaj sante ou.

Dawn Cater Provider Picture

Dawn Cater, BSN/MS, APRN, FNP-BC

Ankouraje yon kominote sante solid nan Quick Clever Care Inc, founisè nou an pote yon remakab 30 ane eksperyans nan swen sante pwofesyonèl sou tab la. Li te konplete akademi solid lifòmasyon mic nan Northeastern University, ekipe li ak yon fondasyon medikal solid. Eksperyans enfimyè pratikan li soti nan nesans rive nan lanmò. Sa a te ekipe li ak konesans ak kapasite pou pran swen yon pakèt pasyan ak enkyetid sante yo. Mete yon senpati pwofon li ak ekspètiz sa a, li bay swen pèsonalize ki adapte ak bezwen chak pasyan yo. Devouman li ale pi lwen pase adrese pwoblèm sante imedya, kòm li kiltive relasyon dirab ki pèmèt pasyan yo sou vwayaj sante yo. Kòm yon poto nan angajman QCC a, li se prese prese fasilite vwayaj ou nan direksyon pou sante optimal.

bottom of page