top of page

Liv sou Entènèt

African female doctor talk with patient make telemedicine online webcam video call. Black

Nan QCC, nou konprann valè swen sante aksesib ak pratik, se poutèt sa nou ofri sèvis telemedsin konplè. Nan angajman nou pou bay bon jan kalite swen medikal pandan y ap priyorite konfò ou ak konvenyans, nou pote ekspètiz medikal nou an ba ou, kèlkeswa kote ou ye.

Konvenyans ak Aksè

Nan mond rapid-ritm jodi a, li ka difisil pou jwenn tan pou vizite yon founisè swen sante. Se poutèt sa nou pote sèvis nou yo dirèkteman ba ou. Telemedsin nan QCC bay yon fason fasil pou itilize, an sekirite ak pratik pou jwenn aksè nan sèvis swen sante san yo pa kite lakay ou.

 

Gwo ranje sèvis yo

Sèvis telemedsin nou yo kouvri yon pakèt bezwen swen sante. Kit se yon tcheke woutin, randevou swivi, oswa diskite sou enkyetid sou sentòm yo, founisè devwe nou yo pare pou ede w adistans. Ekip nou an ekipe pou fè dyagnostik ak trete yon varyete de kondisyon atravè vizit vityèl, asire w ke ou resevwa swen ou bezwen an lè ou bezwen li.

Founisè ki fè konfyans

Kit w ap pwograme yon swivi regilye oswa w ap chèche konsèy pou yon nouvo enkyetid sante, QCC pran angajman pou l se premye chwa w pou swen sante aleka. Founisè nou fè konfyans yo pran tan pou koute enkyetid ou yo, yo ofri swen pèsonalize ak plan tretman ki fèt pou satisfè bezwen sante inik ou yo.

Sekirize ak Prive

Nan QCC, nou respekte estanda ki pi wo nan vi prive pasyan yo ak konfidansyalite. Platfòm telemedcin an sekirite nou an konfòme ak tout lwa sou vi prive swen sante yo, pou asire ke enfòmasyon pèsonèl ou ak done sante ou yo pwoteje.

Edikasyon Telemedsin

Nou kwè nan pèmèt pasyan nou yo ak konesans. Founisè nou yo ap gide w sou fason pou w sèvi ak platfòm telemedsin nou an efektivman epi reponn nenpòt kesyon ou ka genyen sou metòd livrezon swen sante sa a.

Anbrase Swen Sante modèn

Telemedsin reprezante evolisyon modèn sèvis swen sante yo, e QCC fyè dèske li nan tèt chanjman sa a. Sèvis telemedsin nou yo fèt pou satisfè fason ou okipe, bay swen sante serye ak bon jan kalite nan konvenyans ou.

Anbrase konvenyans nan swen sante modèn ak sèvis telemedsin QCC la. Kontakte nou jodi a pou w planifye premye vizit vityèl ou a, epi kite nou ba w bon jan kalite swen ou bezwen an, jis nan konfò lakay ou.

bottom of page